wsparcie
dla przemysłów
kreatywnych

dokumenty

Przedstawiamy dokumenty rekrutacyjne, w tym regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny.

 

Regulamin rekrutacji 

 

Pobierz ten plik i wypełnij, nieprzekraczając 8 stron:

Formularz rekrutacyjny w wersji edytowalnej (do wypełnienia)

 

Formularz rekrutacyjny w wersji PDF (do wglądu, sprawdzenia, czy formatowanie jest w porządku)

 

Do wglądu karty ocen:

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

 

Przykładowo wypełniony formularz: WZÓR

Informacje jak poprawnie wypełnić są w dziale REKRUTACJA.

 

-- 

Regulamin przyznawania środków oraz pozostałe załączniki, związane już z przyznawaniem wsparcia:

 

Regulamin przyznawania środków

Zał. 1 - Biznesplan (.docx)

Zał. 2 - karta oceny formalnej

Zał. 3 - karta oceny merytorycznej

Zał. 4 - Umowa przyznania wsparcia

 

 

Zapoznaj się też z Regulaminem bloku szkoleniowego:

Regulamin szkoleń i doradztwa