wsparcie
dla przemysłów
kreatywnych

rekrutacja

Uwaga: Rekrutacja do projektu „BiznesUp! – Rewitalizacja Łodzi” rozpocznie się w sierpniu 2020 roku. Dokładny termin podamy niebawem.


Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze projektu od xx.08.2020 do xx.08.2020 (szczegóły wkrótce) – w siedzibie Łódź Art Center przy ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź. Obecnie nie przyjmujemy jeszcze formularzy rekrutacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji przed złożeniem formularza – zobacz sekcję "Dokumenty" na naszej stronie.

Przypominamy o tym, że formularz nie może przekraczać 8 stron. Żadne załączniki składane do wniosku, nie będą podlegać ocenie na tym etapie – prosimy jednak zwrócić uwagę, że w kolejnych etapach rekrutacji należy potwierdzić kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie itp. odpowiednimi dokumentami. 

Karty ocen są poglądowe, prosimy ich nie drukować i nie składać.

Najlepiej złożyć formularz osobiście – istnieje wtedy możliwość uzupełnienia braków przy składaniu.


Wyciąg z regulaminu dotyczący kryteriów formalnych

Formularz rekrutacyjny:

  • musi mieć ponumerowane strony,
  • musi być podpisany własnoręcznie na każdej stronie przez Kandydata wraz z datą na ostatniej stronie,
  • musi być złożony w oryginale. Przez oryginał Formularza Rekrutacyjnego należy rozumieć zachowanie wszystkich zawartych we wzorze punktów i tabel, pozostawienie wszystkich zamieszczonych we wzorze logotypów,
  • niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie czy usuwanie elementów formularza.  Możliwe jest jedynie rozszerzanie rubryk wynikające z objętości treści,
  • musi być wypełniony w języku polskim: zalecany sposób to komputerowo czcionką (preferowane czcionki to Times New Roman lub Arial) o rozmiarze nie mniejszym niż 10 bądź odręcznie, w takim przypadku czytelnie,
  • liczba stron nie może przekraczać 8. Oznacza to, że możliwe jest rozszerzanie rubryk, ale objętość całego formularza nie może przekraczać więcej niż 8 stron, niezależnie od rodzaju wypełnienia (odręcznie czy komputerowo).

Prosimy zwrócić uwagę, że zalecany sposób wypełnienia to wykonanie tego komputerowo. Prosimy więc o wypełnianie formularzy na komputerze (wersja edytowalna w .docx – program Word lub podobne edytory tekstowe) i składanie ich wydrukowanych. Bardzo prosimy o zapoznanie się opisami do poleceń (tekst kursywą) i dostosowywanie własnego opisu do wszystkich punktów, wymienionych w tym poleceniu.


W rekrutacji do projektu mogą brać jedynie mieszkańcy obszaru rewitalizacji m. Łodzi (lub osoby przeniesione z tego obszaru wskutek działań rewitalizacyjnych, co będzie sprawdzane przy udziale wykazów Urzędu Miasta Łodzi). Dokładne informacje o obszarze rewitalizacji oraz mapka poglądowa i dokładna mapa znajdują się na tej stronie: www.rewitalizacja.uml.lodz.pl

Pobierz również dokładny spis adresów obszaru rewitalizowanego Łodzi (pamiętaj, że adres podany w formularzu musi być zgodny z jednym z adresów z poniższego pliku): "Spis ulic - obszar rewitalizowany Łodzi" (kliknij aby pobrać plik xls).


Po etapie rekrutacji wyłonimy 40 Uczestników Projektu. Po odbyciu szkoleń i doradztwa, Uczestnicy złożą biznesplany. W wyniku ich oceny, zostaną wyselekcjonowane 32 najlepsze osoby – te osoby zostaną objęte wsparciem finansowym. 

Jeśli masz pytania, co do procesu rekrutacji zapraszamy do kontaktu.

 

nie pokazuj więcej